Stanhopea candida là một loài lan đặc hữu của miền nam tropical America.

Stanhopea candida
Stanhopea candida Orchi 001.jpg
Stanhopea candida flower
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Maxillarieae
Phân tông (subtribus)Stanhopeinae
Chi (genus)Stanhopea
Loài (species)S. candida
Danh pháp hai phần
Stanhopea candida
Barb.Rodr.
Danh pháp đồng nghĩa
Stanhopea randii Rolfe

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi