Stenungsund Municipality (Stenungsunds kommun) là một đô thịhạt Västra Götaland ở phía tây Thụy Điển. Thủ phủ nằm ở thị xã of Stenungsund.

Stenungsunds kommun
Hạt hạt Västra Götaland
Tỉnh Bohuslän
Seat Stenungsund
Diện tích
 • Tổng diện tích
 • Diện tích đất
thứ 241 trên 290
267.64 km²
253.54 km²
Dân số
 • Total
thứ 106 trên 290
23,190 người
Mật độ
 • Tổng
52 trên 290
91.5 người/km²
Website http://www.stenungsund.se/
Diện tích và dân số từ SCB ngày 31 tháng 12 năm 2006

Đô thị này đã được lập thông qua việc hợp nhất các đơn vị vào năm 1952. Năm 1971, một giáo khu từ một đô thị bị giải thể được bổ sung vào đô thị này.

Các đơn vị dân cư trực thuộc sửa

  • Jörlanda
  • Stenungsund (thủ phủ)
  • Stora Höga
  • Strandnorum
  • Svartehallen
  • Svenshögen
  • Ödsmål

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa