Mở trình đơn chính

Lực điện động (emf - electromotive force) là một giá trị điện thế sinh bởi bất kỳ nguồn năng lượng điện nào ví dụ pin hoặc dynamo. Emfs biến các dạng năng lượng khác nhau như hóa năng, cơ năng, quang năng... thành điện năng.

Từ lực trong trường hợp này không nhầm lẫn với lực trong cơ học, đo bằng newton, mà đựoc đo bằng đơn vị vôn.

Trong cảm ứng điện từ, emf có thể đựoc định nghĩa quanh một vòng dây kín như là điện từ trường sinh bởi điện tích di chuyển quanh khung dây.

Xem ThêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi