Suối Cát (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Suối Cát)

Suối Cát có thể là:

Dòng suốiSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Thông tư 45/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh... phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.
  2. ^ Thông tư 03/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh... phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Nghệ An. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.
  3. ^ a ă Thông tư 34/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 25/12/2018.
  4. ^ a ă â Thông tư 32/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 25/12/2018.
  5. ^ Thông tư 48/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ lập bản đồ tỉnh Yên Bái. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 25/12/2018.