Sukha-Söm hay Sukaseum (sinh 1797 ở Luang Phrabang; mất 23/09/1850 ở Chiang Maen), vương hiệu đầy đủ là Samdach Brhat Chao Maha Sri Vitha Lan Xang Hom Khao Luang Prabang Sukra Sumaya [Sukha Seum] là vị vua của Vương quốc Luang Phrabang trị vì từ năm 1837 đến khi mất 23/09/1850 [1][2][3].

Sukha-Söm
Vua Luang Phrabang
Tại vịNăm 1837 – 1850
Tiền nhiệmManthaturath
Kế nhiệmChantharath
Thông tin chung
Sinh1797
Luang Phrabang
Mất1850
Luang Phrabang
Thân phụManthaturath

Tham khảo sửa

  1. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 (ISBN 359810491X), Art. "Laos", Period of Tripartition/ Periode der Dreiteilung Luang Prabang. p. 1740. (tiếng Anh) & (tiếng Đức)
  3. ^ Paul Lévy. Histoire du Laos, Que sais-je ? n° 1.549, Presses universitaires de France, Paris 1974. p. 56

Liên kết ngoài sửa