Mở trình đơn chính

Sulfua

trang định hướng Wikimedia

Sulfua hay sunfua có thể là phiên âm tiếng Việt của: