Sumitomo Group (住友グループ Sumitomo Group?) là một trong những keiretsu lớn nhất được thành lập bởi Masatomo Sumitomo.

Masatomo Sumitomo bắt đầu khởi nghiệp là một cửa hàng bán dược phẩm và sách vào năm 1630 tại Kyoto, Nhật Bản.

Các công ty thành viên SumitomoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:Keiretsu