Sumitomo Group (住友グループ Sumitomo Group?) là một trong những keiretsu lớn nhất được thành lập bởi Sumitomo Masatomo (住友 政友?).

Sumitomo bắt đầu khởi nghiệp là một cửa hàng bán dược phẩm và sách vào năm 1630 tại Kyoto,Nhật Bản. Sau này,Công ty phát triển lớn mạnh và lấn sân sang mảng chuyên cung cấp các thiết bị và giải pháp về công nghiệp xây dựng và tự động hóa cao.

Các công ty thành viên Sumitomo

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Keiretsu