Siêu người dùng

root
(đổi hướng từ Superuser)

Trong khoa học máy tính, superuser (dịch: siêu người dùng) là một tài khoản người dùng đặc biệt được sử dụng để quản trị hệ thống. Tùy thuộc vào hệ điều hành (IOS), tên thực tế của tài khoản này có thể là root, administrator, admin hoặc supervisor. Trong một số trường hợp, tên thực tế của tài khoản không phải là yếu tố quyết định; trên các hệ thống tương tự Unix, người dùng có mã định danh người dùng (UID) bằng 0 sẽ là siêu người dùng, bất kể tên tài khoản đó là gì;[1] và trong các hệ thống thực hiện mô hình bảo mật dựa trên vai trò, bất kỳ người dùng nào có vai trò superuser (hoặc từ đồng nghĩa của nó) có thể thực hiện tất cả các hành động của tài khoản superuser. Nguyên tắc đặc quyền tối thiểu khuyến cáo rằng hầu hết người dùng và ứng dụng chạy dưới một tài khoản thông thường để thực hiện công việc của họ, vì tài khoản superuser có khả năng thực hiện các thay đổi không giới hạn, và do vậy có khả năng có hại trên quy mô toàn hệ thống.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “getpwuid”. opengroup.org. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2015.