Suy luận

Chuỗi hành động logic để đưa ra kết luận chính xác

Suy luận là một hành động hay quá trình các kết luận logic phát sinh từ các tiên đề được biết hay được giả định là chân lý.[1] Các kết luận rút ra cũng được gọi là một thành ngữ. Quy tắc suy luận được nghiên cứu trong lĩnh vực logic.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Inference”. Truy cập 7 tháng 10 năm 2015.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi