Suy luận là một hành động hay quá trình các kết luận logic phát sinh từ các tiên đề được biết hay được giả định là chân lý.[1] Các kết luận rút ra cũng được gọi là một thành ngữ. Quy tắc suy luận được nghiên cứu trong lĩnh vực logic.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Inference”. Truy cập 7 tháng 10 năm 2015.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi