Sympetrum là một chi các loại chuồn chuồn có kích cỡ từ nhỏ đến vừa trong họ Libellulidae..[1] Hơn 50 loài chủ yếu sống ở vùng ôn đới của Bắc bán cầu; không có loài Sympetrum nào là loài bản địa Australia.

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Odonata
Họ (familia)Libellulidae
Chi (genus)Sympetrum
Newman, 1833

Hầu hết các loài sinh sống ở Bắc Mỹ bay vào cuối mùa hè và mùa thu, sinh sản trong ao và kiếm ăn trên đồng cỏ. Thông thường, chúng có màu vàng kim khi còn nhỏ, với những con đực trưởng thành và một số con cái trở nên đỏ tươi trên một phần hoặc toàn bộ cơ thể của chúng. Một ngoại lệ cho phối màu này là Sympetrum danae.

Các loài Sửa đổi

Sympetrum sanguineum trên một con tem Đức
Sympetrum sanguineum trên một con tem Đức

Chi này được ghi nhận có các loài sau:[2]

Chú thích Sửa đổi

  1. ^ James G. Needham & Minter J. Westfall, Jr. and Michael L. May (2000). Dragonflies of North America (rev. ed.). Gainesville, FL: Scientific Publishers. tr. 795. ISBN 0-945417-94-2.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  2. ^ Schorr, Martin; Lindeboom, Martin; Paulson, Dennis. “World Odonata List”. University of Puget Sound. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2010.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l “North American Odonata”. University of Puget Sound. 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2010.
  4. ^ a b c d e f g “Checklist of UK Species”. British Dragonfly Society. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2010.
  5. ^ a b c d “Checklist, English common names”. DragonflyPix.com. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2010.
  6. ^ Kalkman, V.J. (2009). Sympetrum nigrifemur. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2010.
  7. ^ Dunkle, S. W. (2000). Dragonflies through Binoculars. OUP.

Tham khảo Sửa đổi

  •   Dữ liệu liên quan tới Sympetrum tại Wikispecies