Tà Đảnh

xã thuộc Tri Tôn
(đổi hướng từ Tà Đảnh, Tri Tôn)

Tà Đảnh là một của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tà Đảnh

Hành chính
TỉnhAn Giang
HuyệnTri Tôn
Địa lý
Dân số
Tổng cộng?
Khác

Vị trí địa lýSửa đổi

  xã Tân Lập  
xã Núi Tô B xã Vĩnh An
T    xã Tà Đảnh    Đ
N
xã Cô Tô xã Tân Tuyến xã Tây Phú

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

Dân sốSửa đổi

Hành chínhSửa đổi

Giáo dụcSửa đổi

Y tếSửa đổi

Kinh tếSửa đổi

Văn hóa xã hộiSửa đổi

Giao thôngSửa đổi

Di tích - Thắng cảnhSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

  • Quyết định 56-CP[1] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi, xã Tà Đảnh thuộc huyện Bảy Núi.
  • Quyết định 181-CP[2] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, tách các ấp Hòa An, Bình An của xã Tà Đảnh, một phần đất của xã Tú Tề lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Lập. và xã Tà Đảnh đổi tên thành xã Tân Cương.
  • Quyết định 300-CP[3] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Tân Cương thuộc huyện Tri Tôn.
  • Sau này, xã Tân Cương được đổi tên lại thành xã Tà Đảnh[cần dẫn nguồn].

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi