Tài nguyên (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tài nguyên là một danh từ dùng để chỉ tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người

Một số loại tài nguyên được phân loại cụ thể:

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi