Tài xế xe tải thường được gọi đơn giản là tài xế là một người kiếm sống bằng nghề lái xe tải (thường một chiếc xe bán tải, hay xe tải).[1]

Tài xế xe tải trên xe

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Truckie”www.thefreedictionary.com. Farlex inc. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2015.