Tào Bình công (chữ Hán: 曹平公; trị vì: 527 TCN-524 TCN[1][2]), tên thật là Cơ Tu (姬負), là vị vua thứ 21 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Bình công
蔡平公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì527 TCN - 524 TCN
Tiền nhiệmTào Vũ công
Kế nhiệmTào Điệu công
Thông tin chung
Mất524 TCN
Trung Quốc
Hậu duệTào Điệu công
Tào Thanh công
Tào Tĩnh công
Tên thật
Cơ Tu (姬負)
Thụy hiệu
Bình công (平公)
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Vũ công

Tào Bình công là con của Tào Vũ công – vua thứ 20 nước Tào. Năm 528 TCN, Tào Vũ công mất, Cơ Tu lên nối ngôi, tức là Tào Bình công.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Năm 524 TCN, Tào Bình công qua đời. Ông ở ngôi được 4 năm. Con ông là Cơ Ngọ lên nối ngôi, tức là Tào Điệu công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia
  2. ^ Phương Thi Danh, sách đã dẫn, tr 31