Tào Hùng (chữ Hán: 曹 熊; ? – thế kỷ 3) là con trai của Tào Tháo, em Tào Phi.

Tào Hùng
Tên
Thông tin chung
Sinh ?
Bạc Châu, An Huy

Trong Tam Quốc diễn nghĩaSửa đổi

Tào Hùng đã được đề cập ngắn gọn trong tác phẩm La Quán Trung. Trong năm 220, khi Tào Tháo qua đời, Tào Phi kế vị yêu cầu các em về dự tang cha, Tào Hùng từ chối đi đến Lạc Dương để tham dự tang lễ của cha mình (thực chất do Tào Phi tạo ra để nắm lấy binh quyền của Hùng). Nghe theo lời thuộc hạ, Tào Phi viết tối hậu thư đe dọa tính mạng Tào Hùng nhưng sứ giả đưa thư cho Hùng về báo rằng ông đã treo cổ tự vẫn [1]

Gia đìnhSửa đổi

  • Cha: Tào Tháo (chữ Hán: 曹操; 155 – 220); tự là Mạnh Đức (孟德)
  • Mẹ: Biện phu nhân (chữ Hán: 卞夫人; tháng 1 năm 160 – 9 tháng 7 năm 230) hay Vũ Tuyên hoàng hậu (武宣皇后)
  • Anh trai:
    • Tào Phi (chữ Hán: 曹丕, 187 – 29 tháng 6 năm 226) chính thức được gọi là Tào Ngụy Văn Đế (曹魏文帝), tên tự Tử Hoàn (子桓)
    • Tào Chương (chữ Hán: 曹彰; ?-223); tự là Tử Văn (子文)
    • Tào Thực (曹植, 192-232) tự là Tử Kiến (子建)

Chú thíchSửa đổi