Tào Khải (chữ Hán: 曹楷,?—?), có bản dịch là Tào Giaihoàng thân nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai của Nhậm Thành Vương Tào Chương, và là cha của Tào Phương Hoàng Đế thứ 3 của Tào Ngụy.

Cuộc Đời

sửa

Hoàng Sơ năm thứ tư (223), Tào Chương chết ở phủ, Tào Khải kế vị, chuyển đến Trung Mộc Vương. Hoàng Sơ năm thứ 5 (224) đổi tên là Nhân Thành quận. Năm Thái Hòa thứ sáu (232), đổi tên là Nhân Thành Quốc, có 2.500 hộ ở 5 quận.

Theo chính sử hoàng Đế Tào Phương Và Tần Vương Tào Tuân, là con trai của Tào Khải, được nuôi dưỡng bởi Ngụy Minh Đế Tào Duệ  và Tào phương sau này lập làm thái tử. Tuy nhiên, Tào Khải không được ưu đãi mặc dù con trai ông ta được hoàng đế nhận làm người thừa kế.

Về sau, Tào Phương nối ngôi, năm Chính Sử thứ 7 (246), Tào Khải dời đến Tế Nam vương, thu nạp ba nghìn hộ. 

Khi Tư Mã Viêm chiếm Ngụy triều, Tào Khải vẫn là Tông Chính. Tư Mã Viêm lấy mẹ là Vương Nguyên Cơ làm thái hậu sống ở Trùng Hoa cung, những năm đầu của Thái Thủy, Tào Khải được phong làm Thiếu phụ Trùng Hoa cung. [1]

Xem Thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Tam Quốc Chí, Ngụy Chí Quyển 19 - Nhậm Thành Trần Tiêu Vương Truyện, Truyện Nhậm Thành Uy Vương Tào Chương.