Tào Thạch Phủ (chữ Hán: 曹石甫; trị vì: 760 TCN[1]), tên thật là Cơ Thạch Phủ (姬石甫), là vị vua thứ 10 của nước Tàochư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Thạch Phủ
蔡石甫
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tào
Trị vì760 TCN
Tiền nhiệmTào Huệ bá
Kế nhiệmTào Mục công
Thông tin chung
Mất760 TCN
Trung Quốc
Tên thật
Cơ Thạch Phủ (姬石甫)
Thụy hiệu
Không có
Chính quyềnnước Tào
Thân phụTào Huệ bá

Tào Thạch Phủ là con của Tào Huệ bá – vua thứ 9 nước Tào. Năm 760 TCN, Tào Huệ bá mất, Cơ Thạch Phủ lên nối ngôi.

Chỉ được một thời gian ngắn sau khi lên ngôi, Cơ Thạch Phủ bị em là Cơ Vũ sát hại để cướp ngôi. Cơ Vũ lên làm vua, tức là Tào Mục công.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
  • Phương Thi Danh (2001), Niên biểu lịch sử Trung Quốc, Nhà xuất bản Thế giới

Chú thích sửa

  1. ^ Sử ký, Quản Sái thế gia