Tàu kéo dùng để kéo các phương tiện nổi không tự hành như: xà lan, phà, đốc nổi, cần cẩu nổi, , mảng và cứu kéo các tàu khác bị nạn.

Ảnh một tàu kéo.

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi