Trục lôi hạm

(đổi hướng từ Tàu quét mìn)

Trục lôi hạm hay tảo lôi hạmtàu quét mìn là một loại tàu chiến cỡ nhỏ dùng để vô hiệu hóa thủy lôi của đối thủ. Trục lôi hạm thường đi tiên phong dọn đường cho những chiến hạm khác tham chiến.

Tảo lôi hạm của Hải quân Bỉ

Phương cách vô hiệu hóa thủy lôi có thể dùng cơ giới, từ lực, hoặc sonar để định vị rồi cho phát tín hiệu để thủy lôi phát nổ. Với trường hợp khác trục lôi hạm có thể cho phát tín hiệu trùng với tàu quân địch khiến thủy lôi không nổ và bị vô hiệu hóa.

Trục lôi hạm kéo dụng cụ phía sau tàu khi rà thủy lôi.

Tham khảoSửa đổi