Tân Ân là một thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Tân Ân

Hành chính
TỉnhCà Mau
HuyệnNgọc Hiển
Địa lý
Dân số
Khác

- Xã Tân Ân có 61,7245 km² diện tích tự nhiên[1] và 5.012 nhân khẩu[1].

Vị trí địa lýSửa đổi

Điều kiện tự nhiênSửa đổi

- Xã Tân Ân có 6.172,45 ha diện tích tự nhiên và 5.012 nhân khẩu.

Hành chínhSửa đổi

Giáo dục y tếSửa đổi

Kinh tế xã hộiSửa đổi

Giao thôngSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

- xã Tân Ân thuộc huyện Năm Căn cũ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Ân thuộc huyện Năm Căn cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Ân trực thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải.

- xã Tân Ân thuộc huyện Ngọc Hiển mới từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2] đến nay.

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó, xã Tân Ân,huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 42/1999/NĐ-CP[5] ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Tân Ân Tây trên cơ sở 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 nhân khẩu của xã Tân Ân.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[6] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập huyện Năm Căn trên cơ sở của huyện Ngọc Hiển, xã Tân Ân thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
  • Nghị quyết số 24/NQ-CP[1] ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Rạch Gốc trên cơ sở điều chỉnh 5.271,50 ha diện tích tự nhiên và 7.831 nhân khẩu của xã Tân Ân.

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi