Tân Hebrides (tiếng Anh: New Hebrides, tiếng Pháp: Nouvelles-Hébrides) là tên thuộc địa của một nhóm đảoNam Thái Bình Dương mà hiện nay là quốc gia Vanuatu. Tân Hebrides bị đô hộ bởi cả AnhPháp vào thế kỷ thứ 18 một thời gian ngắn sau khi Thuyền trưởng James Cook ghé vào đảo. Hai quốc gia này sau đó đã ký một thỏa thuận biến quần đảo thành một nước công quản, tồn tại từ năm 1906 đến 1980, khi Tân Hebrides giành được độc lập và đổi thành tên gọi Vanuatu.

Quốc kỳ Vanuatu -
Quốc gia độc lập ở trên vùng đất Tân Hebrides

Nước công quản chia Tân Hebrides thành hai cộng đồng riêng biệt — một nhóm nói tiếng Anh và nhóm kia nói tiếng Pháp. Sự phân chia này thậm chí vẫn diễn ra sau khi giành được độc lập, với những trường hoặc dạy tiếng Anh hoặc dạy tiếng Pháp, và khác nhau giữa các đảng chính trị.

Dưới Nước công quản, Tân Hebrides điều hành dưới hai hệ thống luật khác nhau. Công dân quốc tịch Pháp ở đảo được điều hành theo luật Pháp, và đối tượng người Anh thì theo luật Anh. Những cư dân của Tân Hebrides có thể chọn lựa hệ thống luật pháp này hoặc hệ thống luật pháp kia nếu họ muốn, hoặc cũng có thể là công dân của bất kỳ quốc gia nào khác. Cả hai nước đều được một Ủy viên hội đồng vùng đại diện, tương tự như một Toàn quyền thuộc địa. Sự sắp xếp này bị chỉ trích vì sự nặng nề, đã được một Ủy viên hội đồng của Anh mô tả là 'sự hỗn loạn'.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi