Mở trình đơn chính

Tân Thịnh, Lạng Giang

xã thuộc Lạng Giang

Tân Thịnh là một thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tân Thịnh có quốc lộ 1A (Hà Nội-Lạng Sơn) và Tỉnh lộ 292 chạy qua. Ga Kép trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn thuộc địa phận xã Tân Thịnh.

Tân Thịnh

Hành chính
TỉnhBắc Giang
HuyệnLạng Giang
Địa lý
Diện tích902,91 ha
Dân số
Tổng cộng10.371
Khác

Xã Tân Thịnh gồm 12 thôn: Thanh Bình, Tân, Hạ, Hải, Đồng 1, Đồng 2, Đồng 3, Cả, Sậm, Lèo, Vạc và Dinh.

Tham khảoSửa đổi