Mở trình đơn chính
Miền Tây Bắc Trung Quốc

Miền Tây Bắc Trung Quốc bao gồm các địa phương Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương. Ngoài ra, vùng phía Tây của Nội Mông cũng đôi khi được ghép vào Miền Tây Bắc.

Đây là khu vực gồm các cao nguyên.

Tham khảoSửa đổi