Tây Bắc Trung Quốc

Miền Tây Bắc Trung Quốc là một phân vùng địa lý bao gồm 5 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 3 tỉnh: Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải và 2 khu tự trị Ninh Hạ, Tân Cương, có tổng diện tích khoảng 3,2 triệu km2, chiếm đến 1/3 diện tích của cả nước Trung Quốc và dân số là 103 triệu người (2018), là vùng có dân số ít nhất Trung Quốc. Ngoài ra, vùng phía Tây của Nội Mông cũng đôi khi được ghép vào Miền Tây Bắc.

Miền Tây Bắc Trung Quốc

Đây là khu vực có sự đa dạng về địa lý tự nhiên với các dạng địa hình cao nguyên, đồi núi, sa mạc.

Đơn vị hành chính cấp tỉnhSửa đổi

Tên tỉnh/khu tự trị Tỉnh lỵ/Thủ phủ Diện tích (km2) Dân số

(triệu người)

Tỉ lệ đô thị hóa (%) Tổng sản phẩm GDP theo danh nghĩa (tỷ USD)[1] Tổng sản phẩm GDP theo sức mua (tỷ USD)[1] GDP trên đầu người theo danh nghĩa (USD)[1] GDP trên đầu người theo sức mua (USD)[1]
Thiểm Tây Tây An 205.800 38,644 58,13 369,604 696,209 9,557 18,016
Cam Túc Lan Châu 425.800 26,372 47,69 124,612 234,917 4,725 8,908
Thanh Hải Tây Ninh 720.000 6,032 54,47 43,298 81,626 7,178 13,531
Ninh Hạ Ngân Xuyên 66.400 6,881 58,88 55,991 105,555 8,137 15,340
Tân Cương Ürümqi 1.664.900 24,867 50,91 184,349 347,532 7,413 13,975

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â b Tỷ giá tháng 4/2019