Mở trình đơn chính

Tây Sơn ngũ phụng thư (chữ Hán: 西山五鳳雌) là danh hiệu của năm phụ nữ nổi bật của nhà Tây Sơn, gồm có:[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cao Tự Thanh (chủ biên), Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (tập 1). Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2011.