Tây Sung chữ Hán giản thể: 西充县, Hán Việt: Tây Sung huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1108 km2, dân số năm 2002 là 630.000 người. Huyện này được chia thành các đơn vị hành chính gồm 15 trấn, 32 hương.

  • Trấn: Phổ Thành, Nhân Hòa, Đa Phù, Song Phượng, Nghĩa Hưng, Thái Bình, Cổ Lâu, Đại Toàn, Tiên Lâm, Phượng Minh, Thanh Sư, Quan Văn, Hoè Thụ, Minh Long, Cao Viện.

Tham khảoSửa đổi