Tây Trà là một huyện cũ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.

Huyện được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 2003 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Trà Bồng[1], nhưng đến ngày 10 tháng 1 năm 2020 lại sáp nhập vào huyện Trà Bồng.[2]

Địa lýSửa đổi

Huyện nằm cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 100 km về phía Tây Bắc, có tọa độ địa lý từ 15°3'0"B đến 15°15'0"B, từ 108°15'16"Đ đến 108°29'30"Đ. Đến cuối năm 2018, huyện Tây Trà có vị trí địa lý:

Huyện Tây Trà có diện tích 340,47 km², chiếm 6,58% diện tích toàn tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích đất nông nghiệp của huyện là 3.449,25 ha, diện tích đất lâm nghiệp là 21.403,03 ha.

Dân số toàn huyện tính đến 1 tháng 4 năm 2009 là 17.798 người. Trong đó, dân tộc Cor chiếm 82.49%, dân tộc Sơ Đang chiếm 9,2%, dân tộc Kinh chiếm 5,28%, dân tộc Hrê chiếm 2,9%, dân tộc khác chiếm 0,13%.

Lịch sửSửa đổi

Huyện Tây Trà được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 2003 theo Nghị định số 145/2003/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở tách 9 xã: Trà Khê, Trà Lãnh, Trà Nham, Trà Phong, Trà Quân, Trà Thanh, Trà Thọ, Trà Trung, Trà Xinh thuộc huyện Trà Bồng. Huyện lỵ đặt tại xã Trà Phong.[1]

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, sau 16 năm thành lập, toàn bộ diện tích và dân số của huyện Tây Trà được sáp nhập trở lại huyện Trà Bồng.[2]

Tham khảoSửa đổi