Täby là một thành phố Thụy Điển. Thành phố thuộc hạt. Thành phố có diện tích  km², dân số là 58.600 người. Đây là thành phố lớn thứ 17 của Thụy Điển.

Tham khảoSửa đổi