Tên lửa đất đối không

Đạn tự hành phóng từ mặt đất dùng tiêu diệt vật thể bay trên không

Tên lửa đất đối không (tiếng Anh: surface-to-air missile hay SAM) là một loại đạn tự hành được thiết kế có thể phóng lên từ mặt đất để tiêu diệt các loại máy bay, hay bất cứ vật thể bay nào. Nó là một kiểu của hệ thống chống phi cơ.

Bendix Rim-8 Talos - Một loại tên lửa đất đối không của Hải quân Hoa Kỳ
Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot

Tên lửa đất đối không có thể được phóng lên từ những căn cứ cố định dưới mặt đất, từ những bệ phóng di động hay có thể đặt trên tàu sân bay. Những tên lửa đất đối không nhỏ nhất đã được chế tạo và phát triển bởi Liên Xô, chúng có thể được vận chuyển dễ dàng và sử dụng bởi chỉ một người. Những tên lửa của Liên Xô này đã được xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới và ngày nay vẫn còn rất nhiều khách hàng của loại tên lửa này.

Ra đa dẫn đường

sửa
 
Khẩu đội Crotale của Không lực Pháp

Những kiểu khác:

IR-chỉ dẫn của SAM

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa