Tên lửa chiến lược

Loại tên lửa hạt nhân tầm xa dùng tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng

Tên lửa chiến lược là loại vũ khí tên lửa tầm xa có điều khiển, thuộc các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất, hoặc tàu ngầm dùng để đưa phần đầu đạn (một hoặc nhiều) chứa lượng nổ hạt nhân mạnh để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng sâu trong lãnh thổ đối phương.

Tên lửa chiến lược là vũ khí chỉ có thể được sử dụng trong chiến tranh hạt nhân không hạn chế có mục tiêu huỷ diệt mọi nguồn lực của đối phương do đó vũ khí này chỉ có ý nghĩa răn đe và là đối tượng số một trong các hiệp định quốc tế về giải trừ quân bị.

Về mặt phân loại tên lửa chiến lược phải đáp ứng khả năng mang được đầu đạn với lượng nổ cực lớn và phải có khả năng đánh đến mọi điểm sâu trong lãnh thổ đối phương nên tên lửa chiến lược mặc nhiên phải là loại tên lửa đạn đạo, nhiều tầng, liên lục địa, mang đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ từ vài trăm kiloton đến vài chục Megaton.

Tham khảo sửa