Tên người Trung Quốc có nhiều khác biệt với tên người phương Tây. Tên người Trung Quốc được viết theo thứ tự họ (姓氏 tính thị), tên đệm (中間名 trung gian danh) và tên gọi (名字 danh tự).

Tên người Trung Quốc
Tiếng Trung 姓名
Bính âm Hán ngữ xìngmíng

Người Trung Quốc xưng hô với nhau lịch sự theo lối lịch sự thường gọi họ, ví dụ Đặng Tiểu Bình (鄧小平) thì sẽ được gọi là ông Đặng thay vì ông Bình như cách xưng hô của người Việt. Những người Trung Quốc di cư sang các nước phương Tây hoặc có quan hệ làm ăn với phương Tây thì thường áp dụng các đặt tên theo người phương Tây đưa tên lên trước họ hoặc thêm tên phương Tây vào.

Trong xưng hô thân mật vẫn có cách gọi tên trực tiếp bằng cách thêm "A" (阿).

Tham khảoSửa đổi