Tên người Trung Quốc

Tên người Trung Quốc có nhiều khác biệt với tên người phương Tây. Tên người Trung Quốc được viết theo thứ tự họ (姓氏 tính thị), tên đệm (中間名 trung gian danh) và tên gọi (名字 danh tự).

Tên người Trung Quốc
Tiếng Trung姓名
Bính âm Hán ngữxìngmíng

Người Trung Quốc xưng hô với nhau lịch sự theo lối lịch sự thường gọi họ, ví dụ Đặng Tiểu Bình (鄧小平) thì sẽ được gọi là ông Đặng thay vì ông Bình như cách xưng hô của người Việt. Những người Trung Quốc di cư sang các nước phương Tây hoặc có quan hệ làm ăn với phương Tây thì thường áp dụng cách đặt tên theo người phương Tây đưa tên lên trước họ hoặc thêm tên phương Tây vào.

Trong xưng hô thân mật vẫn có cách gọi tên trực tiếp bằng cách thêm "A" (阿).

Lịch sửSửa đổi

HọSửa đổi

TênSửa đổi

Các loại tên khácSửa đổi

Nhũ danhSửa đổi

Ngoại hiệuSửa đổi

Tên Âu hoáSửa đổi

Tên chữSửa đổi

Nghệ danhSửa đổi

Thuỵ hiệuSửa đổi

Miếu hiệuSửa đổi

Niên hiệuSửa đổi

Cách xưng hôSửa đổi

Tham khảoSửa đổi