Mở trình đơn chính

Tình nhân có thể là:

  • Người tình, người yêu hoặc người đang yêu trong tình yêu nam nữ, hoặc có tình cảm với nhau.
  • Cũng có thể được hiểu là nhân tình hay "bạn tình" trong ý nghĩa:
    • Người có quan hệ yêu đương không chính đáng với người khác, thường là người đã có vợ hoặc chồng,cả 2 muốn tìm điều mới mẻ từ đối phương nhưng vẫn ý thức được đâu là gia đình hoặc mối quan hệ nghiêm túc thực sự.

Cả 2 tự nguyện và có hoặc hầu như là không có sự ràng buộc.

    • Bạn tình: Đối tác tình dục
    • Ví dụ như: tình một đêm,nhân tình...
Xem thêm