Tình nhân

trang định hướng Wikimedia

Tình nhân có thể là người yêu hoặc người đang yêu trong tình yêu nam nữ, hoặc có tình cảm với nhau. Cũng có thể gọi là Người tình đề cập thêm về khía cạnh tình dục.

Xem thêmSửa đổi