Tích Sơn là một phường thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Tích Sơn

Phường
Hành chính
TỉnhVĩnh Phúc
Thành phốVĩnh Yên
Địa lý
Dân số
Khác

Chú thíchSửa đổi