Tín ngưỡng dân gian Trung Hoa

Tín ngưỡng truyền thống Trung Hoatín ngưỡng dân gian phổ biến được hầu hết người dân Trung Quốc từ bộ lạc Hán tin tưởng. Niềm tin này không có kinh sách chính thức và thường là sự đồng bộ giữa một số tín ngưỡng hoặc triết học như Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Tín ngưỡng truyền thống này của Trung Quốc cũng ưu tiên chủ nghĩa địa phương như có thể thấy trong sự tôn trọng đối với người dân Trung Quốc ở Sumatra vì những ảnh hưởng từ văn hóa Malaysia.

Về mặt tổ chức, tôn giáo của người dân Trung Quốc được đại diện trong một số lượng lớn các giáo lý và giáo phái địa phương, làng xã và gia đình, mà chính quyền dung túng nếu những người theo họ trung thành với chế độ hiện có. Từ thế kỷ 11, chính quyền thành phố đã tiến hành đăng ký các giáo phái địa phương - các vị thần, linh hồn, thần thánh đã ra đi và các hành vi kỳ diệu của họ. Các danh sách đã được đệ trình lên bộ phận của các nghi lễ đế quốc để xác định các vị thần có tầm quan trọng quốc gia. Các nhân vật đặc biệt được tôn kính của các giáo phái địa phương có thể được nâng lên cấp bậc "vua" hoặc "chủ quyền" với việc xây dựng một bàn thờ hoặc một khu bảo tồn ở thủ đô[1]. Sau khi chế độ quân chủ sụp đổ vào năm 1911, chính quyền cộng hòa đã cố gắng chống lại các ý tưởng truyền thống trong khuôn khổ tiêm chủng các giá trị hiện đại cho đông đảo nhân dân. Năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa định kỳ vận động chống lại tàn dư phong kiến tôn giáo và mê tín của tôn giáo, mà tôn giáo cũng được tính đến. Từ nửa sau thế kỷ 20, một số giáo phái đồng bộ dựa trên các ý tưởng truyền thống đã lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan, và thường được chính quyền xem như một cơ chế bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Quốc.[2].

Một số hình ảnh liên quanSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kravtsova 2004.
  2. ^ Adam Yuet Chau (2005). Trung Quốc hiện đại (biên tập). “Chính trị hợp pháp và sự hồi sinh của tôn giáo phổ biến ở Shaanbei, Trung Bắc Trung Quốc”. tr. 236–278.

Liên kết ngoàiSửa đổi