Tòa án nhân dân

trang định hướng Wikimedia

Tòa án nhân dân là một tòa án thường có tại những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản hoặc xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, chỉ còn vài quốc gia dùng định nghĩa này, như Việt Nam,Trung Quốc, Lào, Cuba.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, Việt Nam.

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền tư pháp. Thông thường, Tòa án nhân dân có hai loại:

  • Tòa án nhân dân tối cao, trực thuộc Trung ương, là tòa án nhân dân cấp cao nhất trong hệ thống luật pháp của vài nước theo chủ nghĩa cộng sản.
  • Tòa án nhân dân địa phương, gồm có tòa án cấp tỉnh, cấp huyện,...

Tòa án nhân dân trong quá khứ

sửa

Trong quá khứ, Tòa án Nhân dân cũng có thể là:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa