Tòa án Nhân dân Tối cao (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất tại một số quốc gia xã hội chủ nghĩa, như Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Chi tiếtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi