Thượng phụ Moskva và toàn nước Nga

Thượng phụ Moskva và toàn nước Nga (tiếng Nga: Святейший Патриарх Московский и всея Руси) là danh hiệu chính thức của người lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga. Người ta thường xưng hô với vị này bằng danh hiệu "Đức thượng phụ". Tòa thượng phụ này được thành lập tại Moskva vào năm 1589 với vị thượng phụ tiên khởi là Job. Nhưng năm 1721, Pyotr Đại đế đã ra lệnh hủy bỏ tòa thượng phụ này, mãi đến ngày 28 tháng 10 năm 1917 mới được khôi phục lại theo quyết định của Hội đồng Chính thống giáo Nga bản địa. Vị Thượng phụ Moskva và toàn nước Nga đương nhiệm là Kirill, nhậm chức năm 2009.

Danh sách các Thượng phụ MoskvaSửa đổi

 1. Thánh Job: 1589 - 1605
 2. Ignatius: 1605–1606
 3. Thánh Hermogenes: 1606–1612
 4. Philaret: 1612–1633
 5. Joasaphus I: 1634–1640
 6. Joseph: 1642–1652
 7. Nikon: 1652–1658
 8. Pitirim: 1658–1667
 9. Joasaphus II: 1667–1672
 10. Pitirim: 1672–1673
 11. Joachim: 1674–1690
 12. Adrian: 1690–1700
 13. Stefan: 1700–1721, bị Sa hoàng bãi bỏ

Các thượng phụ toàn Nga thời kỳ bị bãi bỏ:Sửa đổi

 1. Stefan: 1721–1722
 2. Theophan: 1722–1736
 3. Joseph: 1742–1745
 4. Plato I: 1745–1754
 5. Hilarion: 1754–1757
 6. Timothy: 1757–1767
 7. Ambrosius: 1768–1771
 8. Samoel: 1771–177
 9. Plato II: 1775–1812
 10. Avgustin: 1812–1819
 11. Seraphim: 1819–1821
 12. Thánh Philaret: 1821–1867
 13. Thánh Innocent: 1868–1879
 14. Macarius I: 1879–1882
 15. Joannicius: 1882–1891
 16. Leontius: 1891–1893
 17. Sergius I: 1893–1898
 18. Thánh Vladimir: 1898–1912
 19. Thánh Macarius I: 1912–1917

Các thượng phụ toàn Nga thời kỳ khôi phục:Sửa đổi

 1. Thánh Tikhon: 1917 - 1925
 2. Peter của Krutitsy: 1926
 3. Sergius của Nizhny Novgorod: 1926–1936
 4. Sergius của Moscow and Kolomna: 1936–1943
 5. Sergius I: 1943 - 1944
 6. Alexius I: 1945 - 1970
 7. Pimen I: 1971 - 1990
 8. Alexy II: 1990 - 2008
 9. Kirill I: 2009 - nay

Tham khảoSửa đổi