Tô Văn Tám (sinh năm 1963) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, XIV, thuộc đoàn đại biểu Kon Tum.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Tô Văn Tám

Ngày sinh: 10/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 13/10/1988

Nơi ứng cử: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi