Tôm hùm

trang định hướng Wikimedia

Tôm hùm trong tiếng Việt có thể là:

Tôm hùm và tôm rồng
  1. Các loài trong họ Họ Tôm hùm càng (Nephropidae).
  2. Các loài trong họ Họ Tôm hùm không càng hay họ Tôm rồng hoặc họ Tôm hùm gai (Palinuridae). Các loài tôm hùm có ở vùng biển Việt Nam thuộc họ này.