Tôn Tú

trang định hướng Wikimedia

Tôn Tú (chữ Hán: 孙秀) có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc:

Hai nhân vật này có cùng tên (đồng âm và đồng dạng), năm mất cũng suýt soát. Người viết dựa vào hành trạng của họ để phân biệt.