Tùy Thành Phủ phu nhân

Vương tộc nhà Triều Tiên

Tùy Thành Phủ phu nhân Kim thị (chữ Hán: 隨城府夫人金氏, Hangul: 수성부부인김씨) là một thành viên vương tộc thời kỳ đầu nhà Triều Tiên, bà là chính thất thê tử của Nhượng Ninh Đại quân, trưởng tử của Triều Tiên Thái Tông, người từng là Thế tử.

Tùy Thành Phủ phu nhân
Vương thế tử tần nhà Triều Tiên
Tại vị1408 - 1418
Tiền nhiệmTrinh tần Mẫn thị
Kế nhiệmKính tần Thẩm thị
Thông tin chung
Phối ngẫuNhượng Ninh Đại quân
Hậu duệXem văn bản
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụKim Hán Lão (金漢老)
Thân mẫuThiện Khánh Trạch chúa
Sinh?
Mất?
An tángNhượng Ninh Đại quân Lý Đề mộ vực
(讓寧大君李禔墓域)

Cuộc sốngSửa đổi

Kim thị là người ở Quang Sơn (光山), con gái của Quang Sơn quân Kim Hán Lão (金漢老) và Thiện Khánh Trạch chúa Toàn thị (善慶宅主全氏).

Năm 1407, Kim thị hạ giá lấy Vương thế tử Lý Đề, sắc phong làm Vương thế tử tần (王世子嬪), rồi chính thức có phong hiệu là Thục tần (淑嬪)[1] 

Năm 1418, Thế tử Lý Đề bị phế, bà trở thành Phế tần (廢嬪), sau được phong làm Tam Hàn Quốc Đại phu nhân (三韓國大夫人)[2]. Năm 1422, Thế Tông năm thứ 14, Tam Hàn Quốc Đại phu nhân Kim thị được cải phong Phủ phu nhân (府夫人)[3]. Sau khi mất, bà được gọi là Tùy Thành Phủ phu nhân (隨城府夫人).

Gia quyếnSửa đổi

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ [1]
  2. ^ Triều Tiên Vương triều thực lục》Quyển Thái Tông thứ 35, năm thứ 18 (1418) 16년), văn bản thứ nhất ngày 5 tháng 6.
  3. ^ Triều Tiên Vương triều thực lục》Quyển Thế Tông thứ 55, năm thứ 14 (1432) 7년) văn bản thứ tư ngày 16 tháng 1.