Tĩnh Hòa Vương (chữ Hán:靖和王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa