Tĩnh hoàng hậu

Tĩnh Hoàng Hậu (chữ Hán:靖皇后 hoặc 静皇后) trong Tiếng Việtthụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách Tĩnh Hoàng Hậu (靖皇后)Sửa đổi

  1. Đông Tấn Ai Đế Ai Tĩnh hoàng hậu
  2. Kim Hiến Tổ Cung Tĩnh Hoàng hậu (truy tôn)
  3. Việt Nam Quảng Nam quốc Nguyễn Triệu Tổ Đức Tĩnh hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Từ Tin Chiêu Ý Hoằng Nhân Thục Đức Tĩnh Hoàng Hậu, do đó cũng có lúc lại gọi là Từ Tin hoàng hậu, còn có thụy hiệu khác là Từ Tin Chiêu Ý Hoằng Nhân Đức phi)
  4. Minh An Tông Nhân Tĩnh hoàng hậu (truy tặng, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Triết Ý Trang Ôn Trinh Nhân Tĩnh Hoàng Hậu, có khi chỉ gọi là Hiếu Triết hoàng hậu, có các thụy hiệu truy tôn khác như: Giản hoàng hậu hoặc Chiêu Thánh hoàng hậu hay An hoàng hậu, thực tế chỉ gọi là Đức Xương vương phi

Danh sách Tĩnh Hoàng Hậu (静皇后)Sửa đổi

  1. Nam Đường Định Tông Trinh Tĩnh Hoàng hậu (贞静皇后): truy tôn
  2. Việt Nam Nguyễn Hiếu Khang Đế Ý Tĩnh hoàng hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Ý Tĩnh Huệ Cung An Trinh Từ Hiến Hiếu Khang Hoàng Hậu, do vậy có lúc lại gọi là Hiếu Khang hoàng hậu)

Xem thêmSửa đổi