Mở trình đơn chính

Tĩnh mạch cửa (Pfortader): là tĩnh mạch lấy máu từ các cơ quan nội tạng (vd. dạ dày, ruột già, ruột non, lá lách, tuyến tuỵ,...) sau đó dẫn về gan.

Chúng thường không phổ biến vì phần lớn các đệm mao mạch chảy vào tĩnh mạch và sau đó chảy vào tim, chứ không phải vào một mao mạch khác. Các hệ thống tĩnh mạch cửa được coi là tĩnh mạch vì các mạch máu nối hai giường mao mạch là tĩnh mạch hoặc venules. Ví dụ về các hệ thống như vậy bao gồm hệ thống cổng gan, hệ thống cổng phễu và (ở những động vật có vú) hệ thống cổng thận. Hệ thống tĩnh mạch cửa không đủ tiêu chuẩn, thường đề cập đến hệ thống cổng gan. Vì lý do này, tĩnh mạch cửa hầu hết đề cập đến tĩnh mạch gan. Ý nghĩa chức năng của một hệ thống như vậy là nó vận chuyển các sản phẩm của một khu vực trực tiếp đến một vùng khác với nồng độ tương đối cao. Nếu tim bị rối loạn tuần hoàn máu giữa hai vùng này, những sản phẩm này sẽ lan truyền khắp cơ thể.

Tham khảoSửa đổi