Tương Công

trang định hướng Wikimedia

Tương Công (chữ Hán: 襄公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và đại thần phương Đông.

Quân chủ sửa

Quốc công, quận công và huyện công sửa

 1. Nam Khang Tương công Tạ Thạch: Quận công, đại thần nhà Đông Tấn, trước kia từng làm Hưng Bình Tương Bá, còn gọi là Tương Mặc Công
 2. Thủy Hưng Tương công Thẩm Khánh Chi: Huyện công, đại thần, tướng lĩnh nhà Tiền Tống.
 3. Quy Thiện Tương công (hoặc Hoàng Đài Tương công và Sái Dương Tương công) Tiêu Huy: Huyện công, Quận công, tướng lĩnh nhà Tây Ngụy và Bắc Chu (trước kia ở nhà Lương từng có tước hiệu Vĩnh Phong huyện hầu và Tần quận vương)
 4. Vân Tương công Vi Hiếu Khoan: Quốc công, đại thần, tướng lĩnh nhà Tây NgụyBắc Chu.
 5. Đường Tương công Lý Hổ: Quốc công, đại thần, tướng lĩnh nhà Bắc Chu, sau được nhà Đường truy tôn là Cảnh Đế.
 6. Bi Tương công (hoặc Tiết Tương công) Trưởng Tôn Thuận Đức, công thần khai quốc đời nhà Đường
 7. Quỳ Tương công Lưu Hoằng Cơ, công thần khai quốc đời nhà Đường
 8. Đàm Tương công Trương Công Cẩn, công thần khai quốc đời nhà Đường
 9. Lư Tương công Trình Tri Tiết, công thần khai quốc đời nhà Đường
 10. Cử Tương công Đường Kiệm, công thần khai quốc đời nhà Đường
 11. Du Tương công Lưu Chính Hội, công thần khai quốc đời nhà Đường
 12. Biện Tương công Tuyền Nam Sinh: Đại mạc ly chi, tổng lục quân quốc a hành nguyên thủ, tướng lĩnh nhà Đường.
 13. Hoắc Tương công (hoặc Tiêu Tương công) Sài Thiệu, công thần khai quốc đời nhà Đường
 14. Kế Tương công Lý Thúc Minh: Thượng thư hữu bộc xạ, đại thần nhà Đường.
 15. Vĩnh Thành Hoàn Tương công Tiết Hiển, công thần khai quốc đời nhà Minh, truy tặng, thực tế chỉ gọi là Vĩnh Thành Hoàn Tương Hầu
 16. Dĩnh Vũ Tương công Dương Hồng (truy tặng, thực tế chỉ là Bình Xương Vũ Tương hầu, trước đó nữa từng thụ phong Bình Xương Vũ Tương bá)

Xem thêm sửa