Sở Tương Cương

(đổi hướng từ Tương Cương)

Tương Cương (chữ Hán: 襄彊, ? – 209 TCN) là vua chư hầu nước Sở cuối thời nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc.

Sở vương Tương Cương
楚王襄彊
Vua chư hầu Trung Hoa (chi tiết...)
Vua nước Sở
Tại vị209 TCN - 209 TCN
Tiền nhiệmXương Bình quân
Xương Văn quân
Kế nhiệmSở Ẩn Vương
Thông tin chung
Mất209 TCN
Tên đầy đủ
Tương Cương (襄彊)
Tước hiệuSở Vương (楚王)

Thân thếSửa đổi

Tương Cương vốn là dòng dõi vua nước Sở thời Chiến Quốc. Năm 223 TCN, nước Sở bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt.

Tiểu sửSửa đổi

Tháng bảy âm lịch năm 209 TCN, 900 người lính thú ở nước Sở cũ theo Trần Thắng khởi nghĩa ở làng Đại Trạch chống lại sự cai trị của nhà Tần.

Sau khi đánh chiếm làng Đại Trạch, Trần Thắng đánh lấy đất Kỳ và chia quân làm 2 đường: tự mình đánh phía tây, sai tướng Cát Anh tiến về phía đông.

Cát Anh đánh chiếm được 5 huyện rồi tiến đến Đông Thành, tìm được Tương Cương bèn lập làm Sở Vương để có danh nghĩa chống Tần.

Tuy nhiên chưa bao lâu sau, có tin Trần Thắng đánh chiếm được đất Trần cũng tự lập làm Trương Sở vương.

Cát Anh không muốn chống lại Trần Thắng bèn giết chết ông và quay về kinh đô Trương Sở báo với Trần Thắng. Tương Cương làm vua không có thực quyền, ở ngôi không được bao lâu, không rõ bao nhiêu tuổi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi