Tương Lý phu nhân

Tương Lý phu nhân (chữ Hán: 相里夫人, không rõ năm sanh năm mất) là vợ chánh của Võ Sĩ Hoạch - cha của Võ Tắc Thiên.

Tương Lý phu nhân
相里夫人
Thông tin chung
Phối ngẫuVõ Sĩ Hoạch
Hậu duệVõ Nguyên Khánh
Võ Nguyên Sảng
Tước hiệuTương Lý phu nhân
相里夫人

Cuộc đờiSửa đổi

Cuộc đời của Tương Lý phu nhân không rõ ràng, chỉ biết rằng bà là vợ chánh của Võ Sĩ Hoạch, mẹ ruột của Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng và là bà nội của Võ Tam Tư với Võ Thừa Tự.

Sau khi Tương Lý phu nhân qua đời, Võ Sĩ Hoạch lại tái hôn với Dương thị, sanh hạ ba người con gái là Võ Thuận, Võ Tắc Thiên và phu nhân của Quách Hiếu Thuận.

Từ khi Võ Sĩ Hoạch mất, hai người con trai của bà là Võ Nguyên Khánh cùng với Võ Nguyên Sảng đối xử vô lễ với mẹ ruột của Võ Tắc Thiên là Dương thị, nên sau khi Võ Tắc Thiên trở thành hoàng hậu, đã giáng chức hai người huynh trưởng này. Nhưng mà, sau đó Võ Tắc Thiên đăng cơ thành hoàng đế, mở ra triều đại Võ Chu lại bắt đầu trọng dụng con trai của họ, là Võ Tam TưVõ Thừa Tự

Thân thuộcSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi