Tương Lam kỳ (tiếng Mãn: ᡴᡠᠪᡠᡥᡝ
ᠯᠠᠮᡠᠨ
ᡤᡡᠰᠠ
, Möllendorff: kubuhe lamun gūsa, Abkai: kubuhe lamun gvsa, tiếng Trung: 鑲藍旗; tiếng Anh: Bordered Blue Banner) là một kỳ trong chế độ Bát Kỳ của Thanh triều và được quản lý bởi Kỳ chủ, lấy cờ sắc xanh viền đỏ mà gọi tên, cùng với Chính Hồng kỳ, Tương Hồng kỳ, Tương Bạch kỳChính Lam kỳ tạo thành Hạ Ngũ kỳ.

Tương Lam kỳ

Thông tin sửa

Tương Lam kỳ
Binh lực Tổng nhân khẩu Kỳ chủ Lĩnh chủ
87 Tá lĩnh, 1 bán phân Tá lĩnh, binh lực ước chừng 37,000 tả hữu Khoảng 250,000 Trịnh Thân vương Cung Thân vương

Khánh Thân vương

Danh nhân thuộc Tương Lam kỳ sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Kim Thụ Thân (1999). Bắc Kinh thông. Nhà xuất bản Văn nghệ quần chúng. ISBN 9787800946578.
  • “Bát kỳ Sử thoại”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2020.