Tương Nghị hầu

Tương Nghị Hầu (chữ Hán:襄毅侯) là thụy hiệu của một số vị Hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Minh triều Đông Ninh Tương Nghị Hầu Tiều Lễ (truy tặng, thực tế chỉ là Đông Ninh Tương Nghị Bá)
  • Minh triều Vĩnh Ninh Tương Nghị Hầu Đàm Quảng (truy tặng, thực tế chỉ là Vĩnh Ninh Tương Nghị Bá)
  • Minh triều Tĩnh Hải Tương Nghị Hầu Ngô Trinh (sau được truy tặng là Hải Tương Nghị Công)

Xem thêmSửa đổi