Tương Vương

trang định hướng Wikimedia

Tương Vương (chữ Hán: 襄王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại. Tương Vương là dạng tước hiệu do nhà vua ban cho.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa