Tương Vương

trang định hướng Wikimedia

Tương Vương (chữ Hán: 襄王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại. Tương Vương là dạng tước hiệu do nhà vua ban cho.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi