Tương Viên (chữ Hán giản thể:襄垣县, âm Hán Việt: Tương Viên huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Tương Viên có diện tích 1158 km², dân số năm 2002 là 240.000 người. Huyện Tương Viên có 6 trấn và 14 hương.

  • Trấn: Thành Quan, Vương Kiều, Tây Doanh, Hầu Bảo, Ty Đình, Hạ Điếm.
  • Hương: Thiện Phúc, Nguyên Trang, Bắc Để, Long Vương Đường, Thượng Mã, Vương Thôn, Du Lâm, Cửu Trang, Nam Cam, Đông Lĩnh, Hạ Lương, Bát Lý Trang, Cường Kế, Sử Bắc.

Tham khảoSửa đổi